haberler63089

BASIN BÜLTENİ

29/04/2016

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ‘Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ’ 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre Yapı sektöründe hayati öneme sahip 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu meslekler şunlardır:

Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Alüminyum Kaynakçısı, Bacacı, Betonarme Demircisi, Betoncu, Çelik Kaynakçısı, Direnç Kaynak Ayarcısı, Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı, Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı, Cihaz Servis Personeli, Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı, Duvarcı, Endüstriyel Boru Montajcısı, Hidrolik Pnömatikçi, Isı Yalıtımcısı, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, İnşaat Boyacısı, İskele Kurulum Elemanı, Kaynak Operatörü, Makine Bakımcı, Otomotiv Elektromekanikçisi, Otomotiv Mekanikçisi, Otomotiv Montajcısı, Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı, Panel Kalıpçı, Plastik Kaynakçısı, Seramik Karo Kaplamacısı, Ses Yalıtımcısı, Sıvacı, Su Yalıtımcısı, Tünel Kalıpçısı, Yangın Yalıtımcısı.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu veya yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşlarının yapacağı sınava girerek başarılı olmak şartı aranmaktadır.

Belirtilen 40 meslek grubunda, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin, Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olanlar da dahil olmak üzere 25.05.2016 tarihinden sonra çalıştırılmaları yasaklanmıştır.

Bu konuda iş müfettişlerince yapılacak olan denetimlerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştığının tespiti halinde işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 500 Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

Bu konuda, mesleki yetkinliği olan belgeli eleman darboğazı ile karşılaşılmaması, yapı sektöründe çalışan meslek erbaplarının meslek niteliklerinin ve ürün kalitesinin artırılması, eğitilerek bilinçlendirilmesi ve mesleki yeterlilik belgesi alabilmelerine yardımcı olunması için Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları arasında ‘Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü’ imzalanmıştır.

Protokol kapsamında İnşaat ustalarına ücretsiz eğitim verilecektir.

Eğitim süresince kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavına girip başarılı olanların, sınav ücreti İŞKUR  tarafından ödenecektir.

Eğitim için başvuru Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Geçici Ustalık Belgesi olanlar http://www.csb.gov.tr/gm/meslekihizmetler/web adresinde bulunan ‘Eğitim Başvuru Modülü üzerinden (TC Kimlik numarası ve geçici ustalık belge numarası ile birlikte) müracaat edebileceklerdir.

Geçici ustalık belgesi olmayanlar veya başvurusunu internet üzerinden yapmayanlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaatlarını şahsen yapacaklardır.

Karar verilen eğitimlerin yeri ve günü kursiyerlere bildirilecektir.

   3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır.

 Belirtilen 40 meslek grubunda çalışan meslek erbaplarının mağdur olmamaları, işverenlerin ise herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları açısından bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir.

 Yapı ustalarımızın girecekleri sınavda başarılı olmalarına katkı sağlamak amacıyla açılacak eğitimlere katılmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularını yapmaları önem arz etmektedir.

 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu internet sitesinden alınabilir.

 Not: Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına girmek için kurslara katılma zorunluluğu yoktur

  Kamuoyuna duyulur.

İstenen Belgeler: 

  1.        Dilekçe; İndirmek için TIKLAYINIZ

  2.       Başvuru Formu; İndirmak için TIKLAYINIZ

  3.       Kimlik Fotokopisi

  4.      Geçici Ustalık Yetki Belgesi  (Varsa)

Not: Açılacak olan kurslara bir kişi bir branşta katılabilecektir. Dilekçe ve Başvuru Formu yanda diğer dosyalar kısmında verilmiştir.

Please follow and like us:

[top]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.